Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Apotheek Theresia – Den Haag

Apotheek Theresia

Theresiastraat 125 2593AE Den Haag Tel:070-3836566 Fax:070-3836557

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ook Apotheek Theresia moet vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het algemeen maar m.n. in het kader van de AVG is het van belang dat voorkomen wordt dat onbevoegden inzage krijgen in uw persoons- en medicatiegegevens.

Dit betekent bijv. dat alle communicatie veilig dient te verlopen en dat we alert zijn op mogelijke datalekken.

Een onderdeel daarvan is ook het waarborgen van privacy bij de verwerking van geretourneerde medicatie. Teruggebrachte geneesmiddelen worden door de Gemeente Den Haag voor vernietiging bij de apotheek opgehaald. Omdat de apotheek geen zicht heeft op de verdere procedure ter vernietiging van de medicijnen is het van belang dat u alle etiketten van de doosjes verwijdert. Als dat mogelijk is, kunt u de retourgeneesmiddelen ook eventueel zonder verpakking aanbieden.

Noot: de apotheek zal dus geen medicatie meer retournemen die hier niet aan voldoet!

Mocht u vragen hebben dan vernemen we dat graag.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking, het apotheekteam van Apotheek Theresia